Qobustan rayon Mərkəzi kitabxanası

Qobustan rayon MKS

Ən çox oxunan kitablar
Məhəmməd, Əmani, Əsərləri, Bakı, "Şərq-Qərb", 2005, 224 s.
21 Noyabr , 2017
XVI əsrin sonu, XVII əsrin əvvəllərində yaşayıb-yaratmış Məhəmməd Əmani anadilli şeirimizin görkəmli nümayəndələrindən biri olmuşdur. O öz yaradıcılığı ilə ədəbiyyatımıza yeni ideyalar, fikirlər gətirmiş, poeziyamızı forma və məzmunca zənginləşdirmişdir. Qəzəl, qoşma, gəraylı, bayatı, rübai və başqa poetik formalarda ölməz sənət nümunələri yaradan şair həm də Azərbaycan ədəbiyyatında mənzum hekayə ustası kimi tanınmışdır. Oxuculara təqdim edilən bu kitab Əmaninin yeganə divanına əsasən tərtib olunmuşdur.
Faylı yuklə