Qobustan rayon Mərkəzi kitabxanası

Qobustan rayon MKS

Ən çox oxunan kitablar
Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası - 3 cilddə. II cild. Bakı, "Öndər nəşriyyatı", 2005, 264 s.
21 Noyabr , 2017

XX əsr Azərbaycan poeziyasının həm mövzu, həm də forma, janr və sənətkarlıq xüsusiyyətləri barədə dolğun təsəvvür yaradan bir sahəsi də uşaq şeiridir. Bu dövrün milli uşaq poeziyası janr baxımından da əlvandır.

“Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası”nın II cildində XX əsrin Azərbaycan uşaq poeziyası təmsil, mənzum hekayə, didaktik nəsihətlərlə yanaşı təbiət mövzulu lirik və süjetli şeir, mənzum nağıl kimi ədəbi nümunələrlə təmsil olunur.
Faylı yuklə