Qobustan rayon Mərkəzi kitabxanası

Qobustan rayon MKS

Ən çox oxunan kitablar
Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası - 3 cilddə. I cild. Bakı, "Öndər nəşriyyatı", 2005, 264 s.
21 Noyabr , 2017
Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının ən əsas və aparıcı qolu uşaq poeziyasıdır. Məktəb yaşlılar üçün nəzərdə tutulan “Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası”nın bu cildində XX əsrə qədərki Azərbaycan poeziyasından seçmələr təqdim olunmuşdur. Bunlar yeniyetmələrin yaş səviyyəsinə uyğun olub, böyüməkdə olan gənc nəslin tərbiyəsində başlıca vasitə kimi yeni keyfiyyətli, yüksək bədii dəyərə malik uşaq ədəbiyyatı nümunələridir.
Faylı yuklə