Qobustan rayon Mərkəzi kitabxanası

Qobustan rayon MKS

Yeni kitablar
Mina Hacıyeva- Azərbaycan muğam fəlsəfəsi
27 Aprel , 2018

Mina Hacıyeva. Azərbaycan muğam fəlsəfəsi. Bakı, "Şərq-Qərb", Nəşriyyatı, 2016, 200 səh. 
Bir çox elmi kitabların və monoqrafiyaların müəllifi olan Mina Hacıyeva oxucularını bu dəfə "Azərbaycan muğam fəlsəfəsi" kitabı ilə sevindirmişdir. Kitabda bir çox Azərbaycan muğamlarının fəlsəfəsi, mahiyyəti açılmış, hər bir muğam ayrıayrılıqda fəlsəfi aspektdən təhlil olunmuşdur. Kitab muğamsevərlər, musiqi akademiyasının müəllim və tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur.