Qobustan rayon Mərkəzi kitabxanası

Qobustan rayon MKS

Yeni kitablar
Multikulturalizm Azərbaycanın həyat tərzidir: metodik tövsiyələr
27 Aprel , 2018
Multikulturalizm Azərbaycanın həyat tərzidir: metodik tövsiyələr / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt.: M. Hacıyeva, N. Alışova; ixtisas red., bur. məsul K. M. Tahirov.- Bakı: M.F. Axundov adına Milli Kitabxana, 2016.- 59 s.