Qobustan rayon Mərkəzi kitabxanası

Qobustan rayon MKS

Yeni kitablar
Cəfər Cabbarlı Seçmə Hekayələr
13 Avqust , 2018
Cəfər Cabbarlı Seçmə Hekayələr  Bakı, "Altun Kitab", 2017, 176 səh. 
Bu kitabda böyük yazıçı Cəfər Cabbarlının Azərbaycan nəsrində özünəməxsus yeri olan hekayələri toplanmışdır. Yazıçı bu hekayələrdə yaşadığı dövrün mənəvi-əxlaqi problemlərini, cəmiyyətdəki nöqsanları ustalıqla qələmə almışdır. Savadsızlıq, sosial ədalətsizlik, qadın hüquqsuzluğu kimi problemlərin yaratdığı faciələr bu hekayələrin ana xəttini təşkil edir.