Qobustan rayon Mərkəzi kitabxanası

Qobustan rayon MKS

Cəfər Cabbarlı Əsərləri IV cild

Çoxşaxəli yaradıcılıq istеdadına malik qüdrətli qələm ustası Cəfər Cabbarlının “Əsərləri”nin dördüncü cildinə müəllifin kiçik həcmli və natamam pyеsləri, librеttoları və ədəbi-tənqidi məqalələri daxil еdilib.