Qobustan rayon Mərkəzi kitabxanası

Qobustan rayon MKS

Əbülqasım Firdovsi, Şahnamə, Bakı, "Öndər nəşriyyat", 2004, 432 s.

Klassik Şərq şeirinin fəxri olan Əbülqasim Firdovsinin “Şahnamə” əsəri bütün dünyada şöhrət qazanmış, bədii söz və hikmət aşiqləri tərəfindən sevilə-sevilə oxunmuşdur. Dahi Nizaminin “sözü gəlin kimi bəzəyən tuslu

İsa Muğanna, Seçilmiş Əsərləri, Altı cilddə, 6-cı cild, Bakı, "Avrasiya Press", 2009, 384 s.

Ədibin altıcildliyinin son cildinə onun müxtəlif illərdə qələmə aldığı məqalələri, müsahibələri və haqqında yazılar daxil edilmişdir.Gənc və istedadlı yazıçı İsa Hüseynovun “Yanar ürək” povesti haqlı olaraq mətbuatı

İsa Muğanna, Seçilmiş Əsərləri, Altı cilddə, 5-cı cild, Bakı, "Avrasiya Press", 2009, 480 s.

İsa Muğanna - Seçilmiş əsərləri V cild. Bu cilddə yazıçının son illərdə qələmə aldığı "Qəbiristan" "Gürun", "Cəhənnəm", "İsahəq, Musahəq" romanları yer almışdır.Gündüzlər günəşi, gecələr ayı, ulduzları əks etdir

İsa Muğanna, Seçilmiş Əsərləri, Altı cilddə, 4-cü cild, Bakı, "Avrasiya Press", 2009, 576 s.

İsa Muğannanın yaradıcılığının başlıca xüsusiyyəti folklorla, xalqın bədii təfəkkür prinsipləri, estetik və əxlaqi kateqoriyaları ilə dərin bağlıdır. Yazıçının həyatdakı ziddiyətləri bütün kəskinliyi ilə göstərən

İsa Muğanna, Seçilmiş Əsərləri, Altı cilddə, 2-cı cild, Bakı, "Avrasiya Press", 2009, 432 s.

Görkəmli yazıçımız İsa Muğannanın altı cildlik seçilmiş əsərlərinin 2-ci cildinə onun "Sürgün", "Dan ulduzu" povestləri, müxtəlif illərdə qələmə aldığı hekayələri və "Ömrümdə izlər" başlığı altında bir neçə xatir