Qobustan rayon Mərkəzi kitabxanası

Qobustan rayon MKS

İsa Muğanna, Seçilmiş Əsərləri, Altı cilddə, 1-ci cild, Bakı, "Avrasiya Press", 2009, 424 s.

İsa Muğanna - Seçilmiş əsərləri I cild. Bu cildə ədibin müxtəlif illərdə yazdığı povestlər daxil edilmişdir. Müəllifin bu cidə daxil edilmiş povestləri - Saz, Tütək səsi, Quru budaq, Faciə, Şəppəli, Kollu Koxa, Ömür karvan

Mehdi Hüseyn. Seçilmiş Əsərləri, II cild. Bakı, "Avrasiya Press", 2005, 312 s.

Mehdi Hüseynin seçilmiş əsərlərinin II cildinə ədibin Bakı neftçilərindən bəhs edən “Abşeron” romanı daxil edilib.Ötən əsrin 60-cı illərinə qədər qaynar bir yazıçı ömrü yaşayan nasir, dramaturq, tənqidçi Mehdi Hüseynin

İbrahimov Mirzə. Seçilmiş Əsərləri. İki cilddə. I cild. "Şərq-Qərb", Bakı, 2005, 432 s.

Xalq yazıçısı Mirzə İbrahimov Azərbaycanın sovet dövrü ədəbiyyatının beşiyi başında dayanan, onun zənginləşməsi yolunda istedad və əməyini əsirgəməyən, bütün varlığını, duyğu və düşüncəsinin var gücünü insan düh

Mir Cəlal. Seçilmiş Əsərləri. Bakı, "Şərq-Qərb", 2005, 384 s.

XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında fəxri yerlərdən birini tutan Mir Cəlal qiymətlihekayə və romanlar müəllifi kimi tanınmışdır. Ədibin güldürə-güldürə düşündürən,bir-birindən gözəl və mənalı onlarca əsəri ədəbiyyatım

Nəbi Xəzri. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. I cild. Bakı. "Lider nəşriyyatı" 2004, 248 səh.

Müasir Azərbaycan poeziyasının tanınmış nümayəndələrindən olan Nəbi Xəzrinin bu kitabına xalq şairinin müxtəlif dövrlərdə qələmə aldığı şeirlər toplanmışdır. Ana torpağa bağlılıq, vətənpərvərlik, insana xas ən saf