Qobustan rayon Mərkəzi kitabxanası

Qobustan rayon MKS

ANAR. Əsərlər. I cild, Nurlan, Bakı, 2003, 578 səh.

Yazıcının əsərlərinin bu cildinə hekayələri daxil edilmişdir.İyirminci yüzil Azərbaycan mədəniyyətinin özünəqədərki və özündənsonrakı çağlarının ilgəyini yaradıban bütövlüyünü təmin edən bir orqanik zamandır. Məhz

Nəriman Nərimanov - Bahadır və Sona

İlk təhsilini ruhani məktəbində alıb. 1890-cı ildə Qori seminariyasını bitirdikdən sonra Tiflis quberniyası Borçalı qəzasının Qızılhacılı kəndinə müəllim təyin olunub. 1891-ci ildə Bakıya gələrək, geniş fəaliyyətə başla

ANAR. Əsərlər. II cild, Nurlan, Bakı, 2003, 515 səh.

Anar əsrələri II cild kitabına yazıçının Ağ liman, Beşmərtəbəli evin altıncı mərtəbəsi, Macal roman və povestləri daxil edilmişdir.AĞ LİMAN(povest)GÜNLƏRİN BİR GÜNÜ—Üç yüz otuz üç!Heç kəs hay vermədi.Kassaçı ucadan

Elçin Hüseynbəyli Don Juan (roman-ekskurs)

"On üçüncü havari" "141-ci Don Juan" Elçin Hüseynbəylinin növbəti romanıdır. Elçin Hüseynbəyli öz dоğma evinə, dоğma mühitinə gəlirmişcəsinə - ərklə tərəddüdsüz, cəsarətli addımlarla ədəbi­y­yata daxil оlmuş y

Sədi Şirazi. Seçilmiş əsərləri. Bakı, "Öndər Nəşriyyatı", 2004, 400 s.

Sədi Şirazi. Seçilmiş əsərləri. Bakı, "Öndər Nəşriyyatı", 2004, 400 s.   Firdovsi, Xəyyam, Hafiz, Nizami, Füzuli kimi Şeyx Sədi Şirazi də dünya mədəniyyət xəzinəsində özünəməxsus yer tutan cahanşümul və görkəml