Qobustan rayon Mərkəzi kitabxanası

Qobustan rayon MKS

Babaxan Alxanlı Könül Mənzərəsi

Babaxan Alxanlı Könül Mənzərəsi Bakı, "Heroqlif", 2017, 116 səh. Əziz oxucular! Mədəni olmaq kimə yaraşmır ki?!Mədəniyyət haradadır? Bu sualın bircə cavabı var: Ədəbi mənbələrdə, Ədəbi mənbə həm də əbədi mənbədi

Babaxan Alxanlı Sol Üzümə Xal Düşüb

Babaxan Alxanlı Sol Üzümə Xal Düşüb Bakı, "Gənclik", 2015. 120 səh. Əziz Oxucular! Qoşmalar toplanmış bu kitabda vətənə, torpağa, təbiətə, insana - bir sözlə hər şeyə məhəbbət duyğuları sizə xoş gələcək, kefiniz du

Tofiq Əfəndiyev Prokuror (roman)

Tofiq Əfəndiyev Prokuror (roman) Bakı, "Təhsil", 2017, 288 səh. Tanınmış yazıçı Tofiq Əfəndiyevin "Prokuror" romanı keçən əsrin 70-80 - ci illərində oxucuların və ədəbi ictimaiyyətin rəğbətini qazanmış, maraqla qarşılan

Süleyman Hüseynov, And.

Süleyman Hüseynov, And.Bakı, "Qələm", 2017, 208 səh. "And" romanı şair, publisist Süleyman Hüseynovun ilk iri həcmli erməni məkrinin obrazlı təhlili olsa da, əsərdə digər məslələr də geniş işıqlandırılmışdır. Xüsu

Qabil. Seçilmiş əsərləri.

Qabil. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. 1 - ci cild. Bakı, "Şərq-Qərb", 2016, 368 səh. Müasir Azərbaycan şeirinin ən görkəmli nümayəndəsi, Xalq şairi Qabilin iki cilddə tərtib olunmuş "Seçilmiş əsərləri"nin birinci ci