Qobustan rayon Mərkəzi kitabxanası

Qobustan rayon

Sərdar Fərəcov Simli Kvartet Violino II "El Nəşriyyat və Poliqrafiya MMC", Bakı, 2012, 20 səh.

Sərdar Fərəcov  Simli Kvartet Violino II  "El Nəşriyyat və Poliqrafiya MMC", Bakı, 2012, 20 səh.

Sərdar Fərəcov Simli Kvartet Violoncello I "El Nəşriyyat və Poliqrafiya MMC", Bakı, 2012, səh. 16

Sərdar Fərəcov  Simli Kvartet Violoncello I  "El Nəşriyyat və Poliqrafiya MMC", Bakı, 2012,  səh. 16

Sərdar Fərəcov Simli Kvartet Violo "El Nəşriyyat və Poliqrafiya MMC", Bakı, 2012, 20 səh.

Sərdar Fərəcov  Simli Kvartet Violo  "El Nəşriyyat və Poliqrafiya MMC", Bakı, 2012, 20 səh.

Sərdar Fərəcov Simli Kvartet Violino I "El Nəşriyyat və Poliqrafiya MMC", Bakı, 2012, 20 səh.

Sərdar Fərəcov  Simli Kvartet Violino I  "El Nəşriyyat və Poliqrafiya MMC", Bakı, 2012, 20 səh.

Ramiz Mirişli. Simfonik poema. Vətən Düşüncələri. Partitura "E.L." Nəşriyyat və Poliqrafiya Şirkəti MMC, Bakı, 2012, səh.88 İSBN 978-9952-438-65-9

Ramiz Mirişli. Simfonik poema. Vətən Düşüncələri. Partitura "E.L." Nəşriyyat və Poliqrafiya Şirkəti MMC, Bakı, 2012, səh.88 İSBN 978-9952-438-65-9