Qobustan rayon Mərkəzi kitabxanası

Qobustan rayon MKS

Nəriman Süleymanov Dünyanın Çəkisi (povestlər və hekayələr)

Kitaba görkəmli yazıçı, jurnalist, Əməkdar mədəniyyət işçisi Nəriman Süleymanovun "İnsan yaşayır" povesti və ayrı-ayrı vaxtlarda nəşr etdirdiyi kitablardan götürülmüş hekayələri toplanmışdır.  "İnsan yaşayır" p

Rus və Erməni Mənbələri İşığında Erməni Problemi Meydana Çıxma Prosesi 1678-1914

Rus və Erməni Mənbələri İşığında Erməni Problemi Meydana Çıxma Prosesi 1678-1914 Məlum olduğu kimi, tarixi hadisə və proses yalnız bir dəfə baş verir, lakin siyasi şəraitə uyğun olaraq zaman-zaman yenidən yazılır və ona müxt

Süleyman Kəbirli "Kəbirlilərin genealogiya tarixindən".

Süleyman Kəbirli "Kəbirlilərin genealogiya tarixindən".  II  kitab. Bakı, "Zərdab LTD" MMC, 2017, 264 səh. 

Müslüm Maqomayev

Müslüm Maqomayevin mədəniyyət tariximizdə bəstəkar, dirijor, ictimai xadim kimi özünəməxsus yeri var. O, 1885-ci il sentyabrın 18-də Qroznıda dəmirçi Məhəmmədin ailəsində dünyaya göz açmışdı. Ailədə musiqiyə olan sonsuz mara

Nikolay Xomiç Sərdabənin Sirri (roman)

Nikolay Xomiç Sərdabənin Sirri (roman)Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzi Bakı: 2018 - 408 səh.