Qobustan rayon Mərkəzi kitabxanası

Qobustan rayon MKS

Ramiz Mirişli. Simfonik poema. Vətən Düşüncələri. Partitura "E.L." Nəşriyyat və Poliqrafiya Şirkəti MMC, Bakı, 2012, səh.88 İSBN 978-9952-438-65-9

Ramiz Mirişli. Simfonik poema. Vətən Düşüncələri. Partitura "E.L." Nəşriyyat və Poliqrafiya Şirkəti MMC, Bakı, 2012, səh.88 İSBN 978-9952-438-65-9

İnqilab Kərimov- Ə.Haqverdiyev və teatr Bakı. 2016, "Renessans-A" nəşriyyat evi, 206 səh.

İnqilab Kərimov- Ə.Haqverdiyev və teatr Bakı. 2016, "renessans-A" nəşriyyat evi, səh.206 Təkrar çap zamanı ilk nəşrin kitab göstəriciləri olduğu kimi saxlanılmışdır.

Aydın Dadşov. Dünya kinosu örnəklər kontekstində Bakı, "Şərq-Qərb", 2016, 688 səh. İSBN 978-9952-509-75-5

Aydın Dadşov. Dünya kinosu örnəklər kontekstində Bakı, "Şərq-Qərb", 2016, 688 səh. İSBN 978-9952-509-75-5 Əməkdar incəsənət xadimi, professor Aydın Dadaşovun qələmə aldığı monoqrafiya dünya kinosunun 120 illiyinə ithaf olunub.

Sərdar Fərəcov Simli Kvartet Partitura "El Nəşriyyat və Poliqrafiya MMC", Bakı, 2012, 36 səh.

Sərdar Fərəcov  Simli Kvartet Partitura "El Nəşriyyat və Poliqrafiya MMC", Bakı, 2012, 36 səh.

Sərdar Fərəcov Simli Kvartet Violino I "El Nəşriyyat və Poliqrafiya MMC", Bakı, 2012, 20 səh.

Sərdar Fərəcov  Simli Kvartet Violino I  "El Nəşriyyat və Poliqrafiya MMC", Bakı, 2012, 20 səh.