Qobustan rayon Mərkəzi kitabxanası

Qobustan rayon MKS

Məntiq Öyrənirəm - Bakı; 2016

Məntiq Öyrənirəm - Bakı; 2016

Veysəlli F.Y Azərbaycan dilinin funksional qrammatikası: fonemika və morfemika I cild Bakı, 2014" Prestige" 530 səh.

Veysəlli F.Y Azərbaycan dilinin funksional qrammatikası: fonemika və morfemika  I cild Bakı, 2014" Prestige"  530 səh. Kitabda yazının yaranması tarixi, qrammatika elminin yaranması və inkişafı, qrammatikanin növləri, fonetikanı

Xəlil Rza Ulutürk Firəngiznamə (təkmilləşdirilmiş nəşr). Bakı, "Aostroff", 2016, 432 səh. İSBN 978-9952-404-36-7

Xəlil Rza Ulutürk Firəngiznamə (təkmilləşdirilmiş nəşr). Bakı, "Aostroff", 2016, 432 səh.  İSBN 978-9952-404-36-7 Bu kitab X.Rzanın Firəngiz xanıma yazdıqları məktubları, gündəlikləri, şeirləri əsasında hazırlanmış

Səməd Ağaoğlu. ATAMIN DOSTLARI Bakı: Qanun Nəşriyyatı, 2016, 312 səh., 500 tiraj Türk dilindən çevirmə, müqəddimə, şərhlər və bioqrafrafik məlumatlar: VİLAYƏT QULİYEV Korrektor: Aysel Məmmədova ISBN 978-9952- 36-227- 5

Səməd Ağaoğlu. ATAMIN DOSTLARI  Bakı: Qanun Nəşriyyatı, 2016, 312 səh., 500 tiraj  Türk dilindən çevirmə, müqəddimə,  şərhlər və bioqrafrafik məlumatlar:  VİLAYƏT QULİYEV  Korrektor:  Aysel Məmmədova

Minəxanım Təkləli Vüqarımı O Dağlardan Almışam. Bakı, "Adiloğlu nəşriyyatı - 2006, 500 səh.

Minəxanım Təkləli Vüqarımı O Dağlardan Almışam. Bakı, "Adiloğlu nəşriyyatı - 2006, 500 səh. Aşıq Ulduz Sönməzin həyat və fəaliyyətini əks etdirən bu kitabda görkəmli sənətkarın elmi-metodik yaradıcılığıdan nümunələ