Qobustan rayon Mərkəzi kitabxanası

Qobustan rayon MKS

Qürbətdən Gələn Səslər Ceyhun Bəy Hacıbəylinin Mühacirət kitabı. Bakı, "Şərq-Qərb" Nəşriyyatı, 2016, 512 səh.

Qürbətdən Gələn Səslər Ceyhun Bəy Hacıbəylinin Mühacirət kitabı. Bakı, "Şərq-Qərb" Nəşriyyatı, 2016, 512 səh.  C. Hacıbəylinin 125 illik yubileyinin keçirilməsinə dair Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin sərə

Firidun Şuşinski. Azərbaycanın Musiqi Xəzinəsi. Bakı, "Vətənoğlu" NP MMC, 2015, 672 s.

Firidun Şuşinski. Azərbaycanın Musiqi Xəzinəsi. Bakı, "Vətənoğlu" NP MMC, 2015, 672 s. Azərbaycanın Əməkdar İncəsənət Xadimi, musiqişünas Firidun Şuşinskinin S.Mümtaz adına Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin sənəd

Kelimbetov Nemət Türk xalqlarının qədim ədəbi abidələri. Bakı Şərq-Qərb 2016 ISBN 978-9952-509-73-1 431 Səhifə

Kelimbetov Nemət Türk xalqlarının qədim ədəbi abidələri.   Bakı  Şərq-Qərb  2016 ISBN978-9952-509-73-1 431 səh.

Azərbaycan Teatr Antologiyası iki cilddə I cild. red. A. İsmayıloğlu tərt. İ.Rəhimli. - Bakı: E.L., 2013. - 598 s.; foto; 23 sm.- ( Azərbaycan teatrı 140 ) . - 500 nüs. - İSBN 978 - 9952-8218-0-2 (cildli)

Azərbaycan Teatr Antologiyası iki cilddə I cild. red. A. İsmayıloğlu tərt. İ.Rəhimli. - Bakı: E.L., 2013. - 598 s.; foto; 23 sm.- ( Azərbaycan teatrı 140 ) . - 500 nüs. - İSBN 978 - 9952-8218-0-2 (cildli)   E.L” nəşriyyatında

Azərbaycan teatr antologiyası : 2 cilddə 2-ci cild. / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; layihənin rəh. Ə. M. Qarayev. Bakı, 2013

Azərbaycan teatr antologiyası  : 2 cilddə 2-ci cild.  / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; layihənin rəh. Ə. M. Qarayev. Bakı, 2013