Qobustan rayon Mərkəzi kitabxanası

Qobustan rayon

Danışılmamış nağıllar / M. P. Dilbazi ; burax. məs. Ş.Qəmbərova ; red. Z.Dadaşova ; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası - Bakı : "Nağıl Evi N", 2016.-20 s.

Danışılmamış nağıllar / M. P. Dilbazi ; burax. məs. Ş.Qəmbərova ; red. Z.Dadaşova ; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası - Bakı : "Nağıl Evi N", 2016.-20 s.T

Xasbulatov Ruslan İmran oğlu Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər. Bakı - 2015. Zərdabi LTD ISBN 978-9916-1618-8. 808 səh.

Xasbulatov Ruslan İmran oğlu Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər. Bakı - 2015. Zərdabi LTD ISBN 978-9916-1618-8. 808 səh.

Aydın Dadaşov Azərbaycan Kinosu. Bakı - 2015.

Monoqrafiyada əsasən son 25 ildə çəkilmiş Azərbaycan filmlərində sənətkarlıq məsələləri, Qarabağ münaqişəsinin bədii filmlərdə təcəssümü, keçid dövründə yeni axtarışlar, modernist kinoya doğru atılan ilk addımlar, vət

Vidadi Babanlı "ZƏMANƏ ADAMI" (roman içində roman) Bakı, "Elm və təhsil", 2015, 412 səh.

Vidadi Babanlı  "ZƏMANƏ ADAMI"  (roman içində roman) Bakı, "Elm və təhsil", 2015, 412 səh. Roman yaxın keçmişimizdən - bir ictimai-siyasi quruluşdan digərinə keçid dövrünün hadisələrindən bəhs edir. Həmin dövrdə xalq

Nəcib Məhfuz "Bildirçin və payız" Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanıda Tərcümə Mərkəzi. Bakı: 2016. - 448 səh.

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzinin növbəti nəşri – “Bildirçin və payız” kitabı işıq üzü görüb.Kitaba dünya şöhrətli Misir yazıçısı, müasir ərəb ədəbiyyatının banisi, Şərq