Qobustan rayon Mərkəzi kitabxanası

Qobustan rayon MKS

Adil Cəmil Seçilmiş Əsərləri I cild

Adil Cəmil Seçilmiş Əsərləri I cild Bakı, "Elmvə Təhsil", 2014, 368 səh. Çağaş Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndəsi Adil Cəmilin iki cildlik "seçilmiş əsərləri"nin birinci cildinə şairin müxtəlif illərdə yaz

İmre Kerteş Talesiz

İmre Kerteş Talesiz Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi. Bakı: 2017 - 240 səh. 

Orxan Paşa Taleyimdən və Ürəyimdən Keçənlər.

Orxan Paşa Taleyimdən və Ürəyimdən Keçənlər.  Bakı, "Elm və təhsil", 2017, 136 səh. 

Salatın Əhmədli Seçilmiş Əsərləri X cild

Salatın Əhmədli Seçilmiş Əsərləri X cild Bakı, SkyG, 2016, 464 səh.

Salatın Əhmədli Seçilmiş Əsərləri XI cild

Salatın Əhmədli Seçilmiş Əsərləri XI cild Bakı, SkyG, 2016, 456 səh.