Qobustan rayon Mərkəzi kitabxanası

Qobustan rayon MKS

Aydın Kazımzadə "Kinokamera Gəzdirən Adam". Bakı, "Şərq-Qərb", Nəşriyyatı, 2016, 72 s.

Aydın Kazımzadə "Kinokamera Gəzdirən Adam". Bakı, "Şərq-Qərb", Nəşriyyatı, 2016, 72 s.Kitab respublikanın Xalq artisti, Azərbaycanın və Türkmənistanın Əməkdar incəsənət xadimi, Lenin mükafatı laureatı, müharibə veteranı, kino

Cəfərov,C. Axundov və teatr. Bakı : Renessans, 2016. - 130 s.

Cəfərov,C. Axundov və teatr = М.Ф.Ахундов и театр / C. Cəfərov ; red. Ə. Əsədzadə ; bur.məsul A. Cəfərov ; rəs.: İ. A. Axundov, A. Xait ; Azəbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Təkrar nəşr, Bər

Əyyub Qiyas Söz və Ruh (araşdırmalar, məqalələr, esselər) Sumqayıt, "Azəri" nəşriyyatı, 2016, 320 s.

Əyyub Qiyas Söz və Ruh (araşdırmalar, məqalələr, esselər) Sumqayıt, "Azəri" nəşriyyatı, 2016, 320 s. "Söz və Ruh" kitabına müəllifin son illərdə qələmə aldığı mədəniyyətimiz və incəsənətimizlə bağlı müxtəlif mə

Təyyar Salamoğlu Azərbaycan ədəbiyyatının müasir problemləri (elmi-nəzəri və ədəbi-tənqidi məqalələr) Bakı, "E.L" NPŞ MMC 2014 ISBN: 978-9952-8241-1-7 512 səh.

Təyyar Salamoğlu Azərbaycan ədəbiyyatının müasir problemləri  (elmi-nəzəri və ədəbi-tənqidi məqalələr) Bakı,  "E.L" NPŞ MMC  2014 ISBN: 978-9952-8241-1-7  512 səh. Kitabda müəllifin ədəbiyyat tarixi, əd

Mücirəddin Beyləqani Dünyası / Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; red. S. Hüseynoğlu ; tərt.ed. G. Rzayeva. - Bakı : Adiloğlu, 2016. - 160 s. : şək. ;

Mücirəddin Beyləqani Dünyası / Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; red. S. Hüseynoğlu ; tərt.ed. G. Rzayeva. - Bakı : Adiloğlu, 2016. - 160 s. : şək. ; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham