Qobustan rayon Mərkəzi kitabxanası

Qobustan rayon MKS

Salatın Əhmədli Seçilmiş Əsərləri XII cild

Salatın Əhmədli Seçilmiş Əsərləri XII cild Bakı, SkyG, 2016, 484 səh.

Salatın Əhmədli Seçilmiş Əsərləri VIII cild

Salatın Əhmədli Seçilmiş Əsərləri VIII cild Bakı, SkyG, 2016, 460 səh.

Salatın Əhmədli Seçilmiş Əsərləri IV cild

Salatın Əhmədli Seçilmiş Əsərləri IV cild Bakı, SkyG, 2016, 452səh. 

Salatın Əhmədli Seçilmiş Əsərləri V cild

Salatın Əhmədli Seçilmiş Əsərləri V cild Bakı, SkyG, 2016, 474 səh. 

Salatın Əhmədli Seçilmiş Əsərləri VI cild

Salatın Əhmədli Seçilmiş Əsərləri VI cild Bakı, SkyG, 2016, 460 səh.