Qobustan rayon Mərkəzi kitabxanası

Qobustan rayon MKS

Hüseyn Cavid. Əsərləri. Beş cilddə. II cild. Bakı, Yazıçı, 2005, 304 s.

Hüseyn Cavid. Əsərləri. Beş cilddə. II cild. Bakı, "Lider Nəşriyyatı", 2005, 304 s. Kitabın içərisinə Hüseyn Cavidin "Şeyx Sənan", "Şeyda", "Uçurum", "İblis", "Afət" daxildir.

Hüseyn Cavid. Əsərləri, 4 cilddə. I cild. Bakı, Yazıçı, 1982. 321 s.

Sənətkarın anadan olmasının 100 illiyi münasibəti ilə nəşr olunan "Əsərləri"nin birinci cildinə "Keçmiş günlər", "Bahar şəbnəmləri" şerləri silsiləsi, "Azər" poeması, "Ana" və "Maral" pyesləri daxil edilmişdir.

Hüseyn Cavid. Dram əsərləri. Bakı, "Avrasiya Press", 2007, 460 s.

Azərbaycan respublikasının Prezidentinin "Hüseyn cavidin 125 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında" sərəncamına uyğun olaraq Mədəniyyət və Turizm nazirliyi tərəfindən nəşr edilən bu kitaba ölməz sənətkarın əsərləri daxil edil

Hüseyn Cavid. Əsərləri, 4 cilddə. IV cild. Bakı, Yazıçı, 1985. 320 s.

Hüseyn Cavidin əsərlərinin IV cildinə onun "Xəyyam", İblisin intiqamı" pyesləri, müxtəlif illərdə yazdığı məqalə və məktubları daxil edilmişdir.

Hüseyn Cavid, Əsərləri, 4 cilddə. III cild. Bakı, Yazıçı, 1984.

Hüseyn Cavidin "Əsərləri"nin III cildində görkəmli sənətkarın müxtəlif illərdə yazdığı "Peyğəmbər", "Topal Teymur", "Səyavuş" pyesləri və inqilabın ictimai zümrələrdə törətdiyi ciddi dəyişikliklərdən bəhs edən "Knyaz"