Qobustan rayon Mərkəzi kitabxanası

Qobustan rayon MKS
Rayon haqqında
19 May , 2016

Qobustan alimləri

21 Oktyabr , 2015

Abdullayev Bəxtiyar Gülməmməd oğlu - Fizika - riyaziyyat elmləri namizədi 

Abdullayev Məhəmməd Nuru oğlu - Fizika - riyaziyyat e. n. dos.

Abdullayev Nurəhməd Gülməmməd oğlu - Fizika - riyaziyyat. e. n. dos 

Adgözəlov Azadxan Səfərxan oğlu -  Pedaqoji elmlər doktoru 

Adgözəlov Ağakərim Canəli oğlu - Fizika riyaziyyat e. n. dos. 

Allahverdiyev Abasxan Gülağa oğlu - Fizika e. n. dos. 

Alıcanov Məzahir Əmircan oğlu - Fizika-riyaziyyat e. n. dos. 

Aslanov Həmdulla İsrafil oğlu - Fizika Riyaziyyat e. doktoru, prof. 

Bayımov Şahbaz Gəncalı oğlu Fizika-riyaziyyat elmlər namizədi dos. 

Qəniyev Seyfəddin Həmzə oğlu - Fizika elmlər doktoru, professor

Qurbanov Qurban Balaqardaş oğlu Fizika - riyaziyyat elmlər namizədi, dos. 

Dəmirqarayev Şahvar Qara oğlu - Coğrafiya elmlər nazmizədi, dos. 

Əzizov Adil Mürsəl oğlu Gelog-min. e. d. professor

Əmrahov Seyidəli İfti oğlu - Coğrafiya elmlər namizədi dos. 

Zərbəliyev Vəzirxan Allahverdi oğlu - Pedaqoji elmlər namizədi, dos. 

Zərbəliyev Cəmaləddin Camo oğlu İqtisad elmlər namizədi, dos.

İsmayılov Baləmi Qasım oğlu - Texnika Elmlər namizədi, dos.

Gülmalıyev Mətləb Məhərrəm oğlu - Tariz elmlər namizədi 

Gülmalıyev Ağacan Mirzə oğlu  - Kimya elmlər namizədi, dos.

Məmmədov Fəxrəddin Nəriman oğlu - Tarix elmlər doktoru, professor 

Manafov Manaf Cabbar oğlu - Fizika- riyaziyyat elmlər nazmizədi 

Məmmədov Ceyhun Hacıməmməd oğlu - Tibb elmlər namizədi, dos. 

Nağıyev Qəndalı Həmzalı oğlu - Texnika elmlər dok. , professor, Əməkdar elm Xadimi 

Orucov Əşrəf Davud oğlu - Fizika Riyaziyyat elmlər. namizədi dos. 

Orucov Həmzəağa Davud oğlu Fizika-riyaziyyat elmlər doktoru , professor

Haxıyev Seydəli Seydi oğlu - Fizika - riyaziyyat elmlər namizədi dok., professor